ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

09/03/2022 - 11:13 -- Argyroula Lytra
Ημ/νία:
09/03/2022
Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Προπτυχιακές Σπουδές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ  ΜΑΘΗΜΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ  

ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΛΟΓΩ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

09/03/2022 - 11:13