Ανακοίνωση για την προκήρυξη τριών (3) θέσεων Δ.Ε.Π.

28/02/2022 - 12:29 -- Ioanna Zormpa
Ημ/νία:
28/02/2022
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Ανακοίνωση για την προκήρυξη τριών (3) θέσεων Δ.Ε.Π.
Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοινώνουμε ότι στις 11.02.2022 στο με αριθμ. 272 Φ.Ε.Κ. (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκαν δύο (2) προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής  και μια (1) τπροκήρυξη θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

28/02/2022 - 12:29