Εβδομαδιαίο πρόγραμμα Εαρινού εξαμήνου.

24/02/2022 - 10:51 -- Dimitrios Talandis
Ημ/νία:
24/02/2022
Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα:
Εβδομαδιαίο πρόγραμμα Εαρινού εξαμήνου.
Προπτυχιακές Σπουδές

Τα μαθήματα θα αρχίσουν την Δευτέρα 28/02/2022.

Kατά το ερχόμενο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 θα διδαχθούν και τα δύο μαθήματα Αγγλικά Ι και Αγγλικά ΙΙ τα οποία δεν διδάχθηκαν ως τώρα. Το πρώτο μισό του εξαμήνου θα αφιερωθεί στα Αγγλικά Ι και το δεύτερο στα Αγγλικά ΙΙ. Οι ώρες διδασκαλίας θα είναι αντίστοιχα αυξημένες και θα περιγραφούν στο ωρολόγιο πρόγραμμα του εξαμήνου που θα ανακοινωθεί. Οι φοιτητές των προηγουμένων εξαμήνων οι οποίοι οφείλουν το ένα ή και τα δύο μαθήματα Αγγλικών μπορούν και συνιστάται να τα παρακολουθήσουν

24/02/2022 - 10:51