ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΔΕ ΤΟΥ ΚΕΡΑΜΑΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΠΜΣ <<ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ & ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ>>

21/02/2022 - 12:26 -- Evgenia Biniary
Ημ/νία:
21/02/2022
Τμήμα Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής
Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΔΕ ΤΟΥ ΚΕΡΑΜΑΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΠΜΣ <<ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ & ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ>>
Μεταπτυχιακές Σπουδές
21/02/2022 - 12:26