Παρουσίαση ΜΔΕ της Μετ/κης Φοιτήτριας Νταρουίς Εκάβης (ΔΠΜΣ<<Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος & Γαλ/κων Προιόντων>>)

14/02/2022 - 17:15 -- Evgenia Biniary
Ημ/νία:
14/02/2022
Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
Θέμα:
Παρουσίαση ΜΔΕ της Μετ/κης Φοιτήτριας Νταρουίς Εκάβης (ΔΠΜΣ<<Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος & Γαλ/κων Προιόντων>>)
Μεταπτυχιακές Σπουδές
14/02/2022 - 17:15