ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΉΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΠ

08/02/2022 - 09:58 -- Maria Arfani
Ημ/νία:
08/02/2022
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΉΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΠ
Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοινώσεις Προκηρύξεων τριών (3) θέσεων ΔΕΠ του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του ΓΠΑ.

Συνημμένα: 
08/02/2022 - 09:58