ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

02/02/2022 - 11:47 -- Argyroula Lytra
Ημ/νία:
02/02/2022
Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Προπτυχιακές Σπουδές

Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές του τμήματος Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης, στην Άμφισσα

Σας καλωσορίζω στο μικροομαδικό εργαστήριο μνημονικών τεχνικών, που διοργανώνουν το Γραφείο Διασύνδεσης σε συνεργασία με το Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης του  Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Άμφισσα.  

Τίτλος/Θέμα: Αναγνωστική κατανόηση και Βραχύχρονη Μνήμη. Στο σεμινάριο θα ασχοληθούμε με τη βραχύχρονη μνήμη και κατά πόσο επηρεάζει την αναγνωστική μας κατανόηση όταν χρειάζεται να αποθηκεύσουμε πληροφορίες ενός κειμένου. Θα παρακολουθήσουμε ένα σχετικό video και θα λύσουμε μια δοκιμασία.

Ημερομηνία: Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022
Ώρα: 17:00-18:00

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

Για να δηλώσεις συμμετοχή, στείλε στο giannakodima@aua.gr  αναγράφοντας το ονοματεπώνυμό σου, τον αριθμό μητρώου φοιτητή, το έτος σπουδών, το ακαδημαϊκό σου email και το τμήμα σου.

Ομιλήτρια: Κασσάνδρα Γιαννακόδημα
Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής M.Ed.
Συμβουλευτική Υποστήριξη Φοιτητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και Αναπηρίες (τμήμα Άμφισσας)

«Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5045556, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)»

-----------------

Dear students,

Welcome to the Laboratory of Mnemonic Techniques, organized by the Career Center and the collaboration of the Department of Regional and Economic Development of the Agricultural University of Athens, in Amfissa.

Title/Subject: Reading ability and Short-Term Memory
Date: Thursday 27th January 2022
Time: 5 p.m-6 p.m

The seminar will be held through teleconference

To register send to giannakodima@aua.gr, stating your name, student registration number, year of study, your academic email and your department.

Topic Speaker: Kassandra Giannakodima
Special Education Teacher M. Ed.
Counseling students with Special Educational Needs and Disabilities

02/02/2022 - 11:47