ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΠ

28/01/2022 - 13:45 -- Maria Arfani
Ημ/νία:
28/01/2022
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΠ
Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοινώσεις Προκηρύξεων δύο (2) θέσεων ΔΕΠ του Τμήματος Βιοτεχνολογίας του ΓΠΑ

28/01/2022 - 13:45