Εξέταση Γεωλογίας Τεταρτογενούς

24/01/2022 - 18:58 -- Ioannis Papanikolaou
Ημ/νία:
24/01/2022
Εργαστήριο Ορυκτολογίας και Γεωλογίας
Θέμα:
Εξέταση Γεωλογίας Τεταρτογενούς
Προπτυχιακές Σπουδές

Η εξέταση για τους επι πτυχίο φοιτητές της θεωρίας του Μαθήματος Γεωλογία Τεταρτογενούς θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου στις 14:00 προφορικά στο Εργαστήριο Ορυκτολογίας - Γεωλογίας.

24/01/2022 - 18:58