Εξέταση της θεωρίας και του εργαστηρίου των μαθημάτων «ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΘΡΕΨΗΣ ΦΥΤΩΝ» και «ΘΡΕΨΗ ΦΥΤΩΝ»

21/01/2022 - 13:45 -- Styliani Choria...
Ημ/νία:
21/01/2022
Εργαστήριο Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών
Θέμα:
Εξέταση της θεωρίας και του εργαστηρίου των μαθημάτων «ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΘΡΕΨΗΣ ΦΥΤΩΝ» και «ΘΡΕΨΗ ΦΥΤΩΝ»
Προπτυχιακές Σπουδές

Η εξέταση της θεωρίας και του εργαστηρίου των μαθημάτων «Φυσιολογία Θρέψης Φυτών» και «Θρέψη Φυτών» θα είναι ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ και θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Φυσιολογίας Φυτών Β’ (Κτίριο Χασιώτη, 2ος όροφος), σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί. Οι φοιτητές μπορούν να έχουν μαζί τους το διδακτικό σύγγραμμα του μαθήματος καθώς επίσης και τις σημειώσεις τους.

 

Τετάρτη 9/2/2022 και ώρα 11.00: εξέταση θεωρίας

Πέμπτη 10/2/2022 και ώρα 11.00: εξέταση εργαστηρίου

 

Οι φοιτητές παρακαλούνται να βρίσκονται στον χώρο της εξέτασης, τηρώντας όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα για τον Covid-19, καθώς και τις σχετικές οδηγίες. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές   που προσέρχονται για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις:

1. υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση στην πλατφόρμα edupass (https://edupass.gov.gr), εάν δεν έχουν ήδη υποβάλει σχετική δήλωση κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου,

2. η συμμετοχή στα εξεταζόμενα μαθήματα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με έλεγχο

ταυτοπροσωπίας των φοιτητών και παράλληλη επίδειξη:

α)     είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού

β)     είτε πιστοποιητικού νόσησης

γ)     είτε βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου κατόπιν διεξαγωγής μοριακού τεστ (PCR) έως εβδομήντα δύο (72) ωρών ή γρήγορου τεστ αντιγόνου (rapid) έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης του μαθήματος.

3. η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης για όλους τους συμμετέχοντες σε αυτήν. Συστήνεται η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή KN95) ή εναλλακτικά διπλής μάσκας .

 

Οι φοιτητές που νοσούν με λοίμωξη, δεν θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις για όσο χρονικό διάστημα βρίσκονται σε απομόνωση σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο απομόνωσης. Οι συγκεκριμένοι φοιτητές θα επικοινωνήσουν με την κ. Χωριανοπούλου (s.chorianopoulou@aua.gr) για τον καθορισμό εναλλακτικής ημερομηνίας εξέτασής τους.

21/01/2022 - 13:45