ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Γ. ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022

17/01/2022 - 11:47 -- Garifallia Frag...
Ημ/νία:
17/01/2022
Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας
Θέμα:
ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Γ. ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022
Προπτυχιακές Σπουδές

Η θεωρητική και πρακτική εξέταση του Εργαστηρίου Γενικής Φυτοπαθολογίας 5ου εξαμήνου (Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής), τόσο για τους κανονικούς όσο και για τους επί πτυχίω φοιτητές θα γίνει την Πέμπτη, 20-01-2022 στις Αίθουσες Μικροσκοπίας Α, Β του Εργαστηρίου Φυτοπαθολογίας ως εξής:

Ώρες

Ον/μο

8:30-10:00

Από ΚUZNETSOVA-Η

10:15-11:45

Από Θ-Μη

12:00-13:30

Από Μι-Σα

13:45-15:15

Από Σε-Ψ

 

Εκ του Εργαστηρίου

17/01/2022 - 11:47