ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Γ. ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022

13/01/2022 - 12:33 -- Garifallia Frag...
Ημ/νία:
13/01/2022
Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας
Θέμα:
ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Γ. ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022
Προπτυχιακές Σπουδές

Η θεωρητική και πρακτική εξέταση του Εργαστηρίου Γενικής Φυτοπαθολογίας 5ου εξαμήνου (Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής), τόσο για τους κανονικούς όσο και για τους επί πτυχίω φοιτητές θα γίνει την Πέμπτη, 20-01-2022 στις Αίθουσες Μικροσκοπίας Α, Β του Εργαστηρίου Φυτοπαθολογίας.

Μετά την ολοκλήρωση δήλωσης μαθημάτων (Θ-Ε) για την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου 2022, θα ανακοινωθεί η κατανομή των φοιτητών σε Τμήματα.

 

Εκ του Εργαστηρίου

13/01/2022 - 12:33