ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ

12/01/2022 - 09:27 -- Angeliki Matsouki
Ημ/νία:
12/01/2022
Σχολή Επιστημών των Φυτών
Θέμα:
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ
Διοικητικά Θέματα

Εισήγηση χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας για επιστημονικούς λόγους στην Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ελισάβετ Χατζηβασιλείου του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Επιστημών των Φυτών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Α/Α: 
3
12/01/2022 - 09:27