Ανάρτηση υποψηφίων για εκλογές για εκπροσώπους των μελών ΕΔΙΠ στη Γ.Σ. της Σχολής και της Κοσμητείας

13/12/2021 - 13:05 -- Stefanos Gkikas
Ημ/νία:
13/12/2021
Σχολή Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής
Θέμα:
Ανάρτηση υποψηφίων για εκλογές για εκπροσώπους των μελών ΕΔΙΠ στη Γ.Σ. της Σχολής και της Κοσμητείας
Εκλογές

Ανάρτηση υποψηφίων για εκλογές για εκπροσώπους των μελών ΕΔΙΠ στη Γ.Σ. της Σχόλής ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ και της ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ της Σχολής ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Συνημμένα: 
13/12/2021 - 13:05