Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης

26/11/2021 - 17:58 -- Adamantia Arist...
Ημ/νία:
26/11/2021
Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Θέμα:
Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης
Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜηΜΕΔ για το έργο  «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΥ» MIS 5045172

26/11/2021 - 17:58