ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

26/11/2021 - 13:00 -- Argyroula Lytra
Ημ/νία:
26/11/2021
Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
Προπτυχιακές Σπουδές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

To Γραφείο Διασύνδεσης σε συνεργασία με το τμήμα της Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Άμφισσα, σας  προσκαλεί στην ενημερωτική ημερίδα με
Θέμα: «Υπηρεσίες Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Φοιτητριών-Φοιτητών με Αναπηρία (ΑμεΑ), με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΑμΕΕΑ), από Ευαίσθητες Κοινωνικά Ομάδες και Χαμηλές Εισοδηματικές Τάξεις».

Η ημερίδα απευθύνεται στους φοιτητές του τμήματος Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Άμφισσα.

Θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 29-11-2021 & ώρα 12:00 μμ στο αμφιθέατρο του Τμήματος Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Άμφισσα.

Ομιλήτρια Κα Γιαννακόδημα Κασσάνδρα,
Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής M.Ed.

«Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5045556, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)»

26/11/2021 - 13:00