Ανακοίνωση "ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ" (Α. Βλάμη)

26/11/2021 - 10:30 -- Dimitrios Talandis
Ημ/νία:
26/11/2021
Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα:
Ανακοίνωση "ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ" (Α. Βλάμη)
Προπτυχιακές Σπουδές

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ" ΔΕ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-11-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00.

26/11/2021 - 10:30