ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

24/11/2021 - 13:59 -- Argyroula Lytra
Ημ/νία:
24/11/2021
Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Προπτυχιακές Σπουδές

Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές
του τμήματος Περιφερειακής και
Οικονομικής Ανάπτυξης του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Άμφισσα,

Σας καλούμε να δηλώσετε συμμετοχή στις
ατομικές συνεδρίες, που διοργανώνουν
το Γραφείο Διασύνδεσης σε συνεργασία
με το τμήμα Περιφερειακής και
Οικονομικής Ανάπτυξης του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίες θα
λαμβάνουν χώρα είτε στην Άμφισσα είτε
διαδικτυακά με στόχο την υποστήριξη
των σπουδών σας. Θα μπορείτε με τη
συνδρομή και καθοδήγηση της
εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής να
βελτιώσετε τις αδυναμίες σας και να
ενισχύσετε τις δεξιότητες σας.

Δήλωσε συμμετοχή στο giannakodima@aua.gr
αναγράφοντας το ονοματεπώνυμό σου, τον
αριθμό μητρώου φοιτητή, το έτος
σπουδών, το ακαδημαϊκό σου e-mail και το
τμήμα σου.

«Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης
«Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής
Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ
5045556, η οποία έχει ενταχθεί στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθηση» που
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)»
 

24/11/2021 - 13:59