15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης

18/11/2021 - 17:10 -- Maria Fragkiskoy
Ημ/νία:
18/11/2021
Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Θέμα:
15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης
Συνέδρια - Σεμινάρια - Διαλέξεις - Ομιλίες

Το 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης (Ε.Υ.Ε) θα πραγματοποιηθεί 2 - 3 Ιουνίου 2022 στη Θεσσαλονίκη

Καλούνται οι επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της Επιστήμης του Νερού να υποβάλουν επιστημονικές εργασίες μεγέθους από 4 μέχρι 10 σελίδες, μέχρι 15 Ιανουαρίου 2022, προκειμένου να παρουσιαστούν στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Υ.Ε..
Η τελική αποδοχή της εργασίας για δημοσίευση στα πρακτικά του συνεδρίου θα γίνει μετά από κρίση. Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου θα είναι η Ελληνική. Οδηγίες για τη συγγραφή των εργασιών και υπόδειγμα εργασίας μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα του συνεδρίου:
https://eye.web.auth.gr/hhaconference2022
Η υποβολή των εργασιών θα γίνει μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου: https://eye.web.auth.gr/hhaconference2022
Οι εργασίες που θα γίνουν δεκτές για παρουσίαση, θα δημοσιευθούν στα πρακτικά του συνεδρίου. Μετά το πέρας του συνεδρίου θα επιλεγούν εργασίες για δημοσίευση μετά από κρίση και μερική αναθεώρηση στα εξής επιστημονικά περιοδικά: ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΑ, European Water, Environmental Processes, Water Utility Journal, Journal of Hydroinformatics και άλλα που θα ανακοινωθούν στη συνέχεια.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάδειξη εργασιών από νέους επιστήμονες. Στο πλαίσιο αυτό θα λάβει χώρα βράβευση πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών από την Ε.Υ.Ε., πάνω στα αντικείμενα της επιστήμης του νερού
Τα συνέδρια της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης (ΕΥΕ), έχουν αναδειχθεί σε θεσμό στην ελληνική επιστημονική κοινότητα σε αντικείμενα που αφορούν στην επιστήμη του νερού, στη διαχείριση των υδατικών πόρων και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Το 15ο συνέδριο συμπίπτει με τη συμπλήρωση 40 ετών από την ίδρυση της Ε.Υ.Ε

18/11/2021 - 17:10