ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δ.Δ. κας ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ.

11/11/2021 - 14:09 -- Maria Gaoutsi
Ημ/νία:
11/11/2021
Τμήμα Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δ.Δ. κας ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ.
Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

Σας γνωρίζουμε ότι η   κα  ΝΙΚΟΛΟΑΟΥ Κωστούλα θα αναπτύξει δημόσια τη  Διδακτορική της Διατριβή με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΦΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» που εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας του Τμήματος στις  25/11/2021 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00 π.μ στο αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης του Γ.Π.Α..

Παρακαλείσθε να παρευρεθείτε.

11/11/2021 - 14:09