ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 'ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ' (Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ) ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 18-11-2021

10/11/2021 - 13:33 -- Dimitrios Talandis
Ημ/νία:
10/11/2021
Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα:
ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 'ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ' (Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ) ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 18-11-2021
Προπτυχιακές Σπουδές

Ανακοινώνεται στους -ίς φοιτητές -τριες του τμήματος ότι το συγκεκριμένο μάθημα δεν θα διεξαχθεί την Πέμπτη 18-11-2021

και θα αναπληρωθεί κατά την εβδομάδα των αναπληρώσεων, κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές -τριες.

 

Σπύρος Ντούρμας

Λέκτορας Εφαρμογών ΓΠΑ.

10/11/2021 - 13:33