ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

03/11/2021 - 12:11 -- Argyroula Lytra
Ημ/νία:
03/11/2021
Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Προπτυχιακές Σπουδές

              Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021

δεν αναστέλλονται  οι εκπαιδευτικές διαδικασίες από τις 14:00  και μετά,

                    στα Περιφερειακά Τμήματα του Γ.Π.Α.

03/11/2021 - 12:11