ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ COVID-19- ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ

29/10/2021 - 11:15 -- Dimitrios Talandis
Ημ/νία:
29/10/2021
Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα:
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ COVID-19- ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ
29/10/2021 - 11:15