Προκήρυξη θέσης διευθυντή εργαστηρίου ΕΤΠΕΑΑ

15/10/2021 - 13:02 -- Vasiliki Kastiza
Ημ/νία:
22/10/2021
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού
Θέμα:
Προκήρυξη θέσης διευθυντή εργαστηρίου ΕΤΠΕΑΑ
Προκηρύξεις Θέσεων

Προκηρύσσεται θέση Διευθυντή του Εργαστηρίου ΕΤΠΕΑΑ

15/10/2021 - 13:02