Ανακήρυξη υποψηφίων κατηγορίας ΕΤΕΠ για Σύγκλητο

14/10/2021 - 14:53 -- Stefanos Gkikas
Ημ/νία:
14/10/2021
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Ανακήρυξη υποψηφίων κατηγορίας ΕΤΕΠ για Σύγκλητο
Εκλογές

Ανακήρυξη υποψηφίων κατηγορίας ΕΤΕΠ για Σύγκλητο

Συνημμένα: 
14/10/2021 - 14:53