Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπων στη Σύγκλητοτης κατηγορίας του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού Ε.Τ.Ε.Π.

11/10/2021 - 14:37 -- Stefanos Gkikas
Ημ/νία:
11/10/2021
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπων στη Σύγκλητοτης κατηγορίας του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού Ε.Τ.Ε.Π.
Εκλογές

Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπων της κατηγορίας του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού Ε.Τ.Ε.Π. (ένας τακτικός με τον αναπληρωτή του) στη Σύγκλητο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Συνημμένα: 
11/10/2021 - 14:37