ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ "ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ"

07/10/2021 - 12:11 -- Garifallia Frag...
Ημ/νία:
07/10/2021
Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας
Θέμα:
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ "ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ"
Προπτυχιακές Σπουδές

Η έναρξη των Εργαστηριακών Ασκήσεων της «Γενικής Φυτοπαθολογίας» του 5ου Εξαμήνου θα γίνει την Πέμπτη, 21-10-2021, στις Αίθουσες Μικροσκοπίας Α’ & Β’ του Εργαστηρίου Φυτοπαθολογίας ως εξής:

11:20-12:40

Αίθουσα Α’  (41 φοιτητές)

ΚΟΠΙΤΑΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Πλην των φοιτητών που παρακολουθούν Θεωρία « Χλωρίδα και Βλάστηση Μεσογειακών Οικοσυστημάτων»

Αίθουσα Β’ (60 φοιτητές)

KUZNETSOVA-ΚΟΝΔΥΛΗΣ

Πλην των φοιτητών που παρακολουθούν Θεωρία « Χλωρίδα και Βλάστηση Μεσογειακών Οικοσυστημάτων>>

12:55-14:15

Αίθουσα Α’  (41 φοιτητές)

ΝΤΕΡΟΣ-ΧΙΩΤΑΚΗΣ

Αίθουσα Β’ (71 φοιτητές)

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ-ΨΑΡΡΑΚΟΣ

(Όλοι οι φοιτητές που παρακολουθούν το Θεωρία «Χλωρίδα και Βλάστηση Μεσογειακών Οικοσυστημάτων»)

 

ΕΚ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

 

 

 

 

07/10/2021 - 12:11