Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ

06/10/2021 - 10:55 -- Maria Arfani
Ημ/νία:
06/10/2021
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ
Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του ΓΠΑ.

Συνημμένα: 
06/10/2021 - 10:55