ανακοίνωση για τα εργαστήρια 7ου εξαμήνου ΕΖΠ

04/10/2021 - 13:17 -- Panagiota Koutsouli
Ημ/νία:
04/10/2021
Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
Θέμα:
ανακοίνωση για τα εργαστήρια 7ου εξαμήνου ΕΖΠ
Προπτυχιακές Σπουδές

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο σχετικά με την έναρξη των εργαστηρίων στην Εκτροφή Μηρυκαστικών

04/10/2021 - 13:17