Ανακοίνωση για τις εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος "Γαλακτοκομία" του 5ου εξ.

01/10/2021 - 12:28 -- Dimitra Kytinou
Ημ/νία:
01/10/2021
Εργαστήριο Γαλακτοκομίας
Θέμα:
Ανακοίνωση για τις εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος "Γαλακτοκομία" του 5ου εξ.
Προπτυχιακές Σπουδές

Οι εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ του 5ου εξαμήνου του Τμήματος ΕΤΔΑ θα ξεκινήσουν την εβδομάδα 11-15 Οκτωβρίου 2021. Θα υπάρξει λεπτομερής ανακοίνωση με την κατανομή των φοιτητών σε τμήματα/ομάδες και οδηγίες.

Από Το Εργαστήριο Γαλακτοκομίας

01/10/2021 - 12:28