έναρξη μαθημάτων ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ 5ο εξάμηνο ΕΖΠ

30/09/2021 - 17:36 -- Panagiota Koutsouli
Ημ/νία:
30/09/2021
Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
Θέμα:
έναρξη μαθημάτων ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ 5ο εξάμηνο ΕΖΠ
Προπτυχιακές Σπουδές

Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες

Η θεωρία του μαθήματος ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ του 5ου εξαμήνου του Τμήματος ΕΖΠ θα ξεκινήσει την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021 όπως αναγράφεται στο πρόγραμμα Σπουδών στο αμφιθέατρο Καλαϊσάκη (14.30 μμ).

Το εργαστήριο ΔΕΝ θα ξεκινήσει την Δευτέρα 4 Οκτωβρίου. Επειδή αναμένονται αλλαγές σχετικά με την αίθουσα διδασκαλίας στην οποία θα πραγματοποιείται το εργαστήριο, θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση τις προσεχείς ημέρες για το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής του.

Εκ του εργαστηρίου

30/09/2021 - 17:36