Ασθένειες Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας

30/09/2021 - 08:47 -- Dimitrios Tsits...
Ημ/νία:
30/09/2021
Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας
Θέμα:
Ασθένειες Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας
Προπτυχιακές Σπουδές

Οι διαλέξεις της Θεωρίας και του Εργαστηρίου του μαθήματος «Ασθένειες Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας» θα γίνονται με φυσική παρουσία κάθε Δευτέρα 9.30-13.30 στην Αίθουσα Μικροσκοπίας Β’ του Εργαστηρίου Φυτοπαθολογίας. Οι διαλέξεις θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου.

Ο διδάσκων

Δ..Ι. Τσιτσιγιάννης

Αν. Καθηγητής

30/09/2021 - 08:47