Συνάντηση του έργου Κλιματική Αλλαγή στη Γεωργία

29/09/2021 - 20:29 -- Iosif Mpizelis
Ημ/νία:
29/09/2021
Σχολή Επιστημών των Ζώων
Θέμα:
Συνάντηση του έργου Κλιματική Αλλαγή στη Γεωργία
Ακαδημαϊκές Συνεργασίες Ερευνητικά Προγράμματα

Η 7η Συνάντηση της Διοικούσας Επιτροπής του Erasmus+ έργου “Κλιματική Αλλαγή στη γεωργία” πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 02/09/21 διαδικτυακά, ταυτόχρονα με την εκκίνηση του νέου εξαμήνου για τα Τυνησιακά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Η κοινοπραξία έχει την ευκαιρία να συζητήσει τα τελευταία βήματα του έργου, τη βιωσιμότητά του και τις δυνατότητες περαιτέρω εξέλιξης μετά το τέλος του έργου.

29/09/2021 - 20:29