Διεξαγωγή εκλογών ανάδειξης εκπροσώπου των μελών ΕΤΕΠ στη Σύγκλητο του Ιδρύματος

24/09/2021 - 18:13 -- Mary Plessa
Ημ/νία:
24/09/2021
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Διεξαγωγή εκλογών ανάδειξης εκπροσώπου των μελών ΕΤΕΠ στη Σύγκλητο του Ιδρύματος
Εκλογές

Διεξαγωγή εκλογών ανάδειξης εκπροσώπου των μελών ΕΤΕΠ στη Σύγκλητο του Ιδρύματος

24/09/2021 - 18:13