Ανακοίνωση 9ου Εξαμήνου ΕΦΠ Κατεύθυνση Ανθοκομίας και Αρχ. Τοπίου_Ηλεκτρονική Παράδοση Εργασιών_Σεπτ_2021

24/09/2021 - 14:50 -- Nikolaos Ntoulas
Ημ/νία:
24/09/2021
Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Θέμα:
Ανακοίνωση 9ου Εξαμήνου ΕΦΠ Κατεύθυνση Ανθοκομίας και Αρχ. Τοπίου_Ηλεκτρονική Παράδοση Εργασιών_Σεπτ_2021
Προπτυχιακές Σπουδές

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ

Ιερά οδός 75, Αθήνα 118 55 - Τηλ. 210 5294555 - Fax 210 5294553 -  Email: mpapaf@aua.gr

 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές της Κατεύθυνσης Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, ότι η παράδοση των εργασιών, οι οποίες αφορούν την διδασκαλία των μαθημάτων «Κηποτεχνικά Έργα» και «Αρχιτεκτονική Τοπίου» πρέπει να γίνει έως την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021.

Η παράδοση των εργασιών, εκτός από την μακέτα, θα γίνει σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία word, pdf, excel, ppt) στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) του αντίστοιχου διδάσκοντα .

 

 

Εκ του Εργαστηρίου

24/09/2021 - 14:50