ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΒΒΑ

22/09/2021 - 22:43 -- Angeliki Matsouki
Ημ/νία:
22/09/2021
Σχολή Επιστημών των Φυτών
Θέμα:
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΒΒΑ
Διοικητικά Θέματα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ, ΜΕΛΟΥΣ Ε.Τ.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε.ΔΙ.Π.

Α/Α: 
28
22/09/2021 - 22:43