ΠΡΑΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΒΒΑ

20/09/2021 - 16:53 -- Angeliki Matsouki
Ημ/νία:
20/09/2021
Σχολή Επιστημών των Φυτών
Θέμα:
ΠΡΑΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΒΒΑ
Διοικητικά Θέματα

ΠΡΑΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΝΤΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΠ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Α/Α: 
31
20/09/2021 - 16:53