ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΦΕΑ

17/09/2021 - 10:55 -- Fiorentina Stratou
Ημ/νία:
17/09/2021
Διεύθυνση Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας
Θέμα:
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΦΕΑ
Ακαδημαϊκά Θέματα

                      Ενημερώνονται οι φοιτητές του Γεωπονικού Πανπεπιστημίου Αθηνών ό τι η εστία ΦΕΑ , στην οποία στεγάζονται φοιτητές ΟΠΑ, δεν δέχεται αιτήσεις για στέγαση άλλων Πανεπιστημίων.

 

                                                                                                      ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α

 

17/09/2021 - 10:55