Προκήρυξη εκλογών Συλλόγου Ε.ΤΕ.Π. για τα Συλλογικά Όργανα του Τμήματος ΕΦΠ

09/09/2021 - 11:27 -- Stefanos Gkikas
Ημ/νία:
09/09/2021
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Θέμα:
Προκήρυξη εκλογών Συλλόγου Ε.ΤΕ.Π. για τα Συλλογικά Όργανα του Τμήματος ΕΦΠ
Εκλογές

Προκήρυξη εκλογών Συλλόγου Ε.ΤΕ.Π. για τα Συλλογικά Όργανα του Τμήματος EΦΠ

Συνημμένα: 
09/09/2021 - 11:27