Εξέταση Μαθημάτων: • "Ανθοκομία (Αρχές και Βασικές Καλλιέργειες)" με κωδικό 244 • “Ανθοκομία Ι" με κωδικό 1450 • "Στοιχεία Ανθοκομίας" με κωδικό 91

04/09/2021 - 08:16 -- Konstantinos Be...
Ημ/νία:
04/09/2021
Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Θέμα:
Εξέταση Μαθημάτων: • "Ανθοκομία (Αρχές και Βασικές Καλλιέργειες)" με κωδικό 244 • “Ανθοκομία Ι" με κωδικό 1450 • "Στοιχεία Ανθοκομίας" με κωδικό 91
04/09/2021 - 08:16