Εξέταση Μαθημάτων: • Ειδική Ανθοκομία (Καλλιέργειες αιχμής-νέες τεχνολογίες-ιστοκαλλιέργεια)" με κωδικό 201 • "Ανθοκομία ΙΙ" με κωδικό 985

04/09/2021 - 08:15 -- Konstantinos Be...
Ημ/νία:
04/09/2021
Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Θέμα:
Εξέταση Μαθημάτων: • Ειδική Ανθοκομία (Καλλιέργειες αιχμής-νέες τεχνολογίες-ιστοκαλλιέργεια)" με κωδικό 201 • "Ανθοκομία ΙΙ" με κωδικό 985
04/09/2021 - 08:15