ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΣΑΚΩΝΑ

02/09/2021 - 12:04 -- Dora Kommata
Ημ/νία:
02/09/2021
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΣΑΚΩΝΑ
Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

Σας ενημερώνουμε ότι η υποψήφια διδάκτορας κ. Σοφία Τσάκωνα, θα παρουσιάσει δημόσια και θα εξεταστεί ενώπιον της επταμελούς επιτροπής στη διδακτορική της διατριβή με θέμα: «“Study of confectionery industry waste valorization for microbial oil production via fermentation using oleaginous yeasts” («Μελέτη της αξιοποίησης βιομηχανικών αποβλήτων προϊόντων ζαχαροπλαστικής για τη βιοτεχνολογική παραγωγή μικροβιακών ελαίων με τη χρήση ελαιογόνων ζυμών»).

 

Η παρουσίαση της ανωτέρω διδακτορικής διατριβής θα πραγματοποιηθεί στις 10.09.2021 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 15.00 μέσω τηλεδιάσκεψης στον σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8eCdO2WZbQ03L6_U1szhN1ouCY_tlzJT44A0IMcFle81%40thread.tacv2/conversations?groupId=753ca6d5-01cb-4007-955c-1fc920f2873d&tenantId=4f23f294-5c86-4c31-ab35-d99a6b441bc1

02/09/2021 - 12:04