Εξετάσεις Θεωρίας και Εργαστηρίου "Ειδική Φυτοπαθολογία - Ασθένειες Κηπευτικών και Καλλωπιστικών Φυτών" (780) - Σεπτέμβριος 2021

01/09/2021 - 23:32 -- Elisavet Chatzi...
Ημ/νία:
01/09/2021
Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας
Θέμα:
Εξετάσεις Θεωρίας και Εργαστηρίου "Ειδική Φυτοπαθολογία - Ασθένειες Κηπευτικών και Καλλωπιστικών Φυτών" (780) - Σεπτέμβριος 2021

Η εξ’ αποστάσεως εξέταση για τη Θεωρία του μαθήματος "Ειδική Φυτοπαθολογία - Ασθένειες Κηπευτικών και Καλλωπιστικών Φυτών (780)" θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 12.00-13.30, μέσω της πλατφόρμας Open E-class, στην οποία το μάθημα για την εξέταση ονομάζεται “Σεπτέμβριος 2021_ Εξετάσεις Θεωρίας 780- Ασθένειες Κηπευτικών και Καλλωπιστικών Φυτών

Η εξ’ αποστάσεως εξέταση για το Εργαστήριο του μαθήματος "Ειδική Φυτοπαθολογία - Ασθένειες Κηπευτικών και Καλλωπιστικών Φυτών (780)" θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11.00-12.00, μέσω της πλατφόρμας Open E-class, στην οποία το μάθημα για την εξέταση ονομάζεται “Σεπτέμβριος 2021_Εξετάσεις Εργαστηρίου 780- Ασθένειες Κηπευτικών και Καλλωπιστικών Φυτών

Λεπτομέρειες για τις παραπάνω εξετάσεις αναφέρονται στην αντίστοιχη ανακοίνωση στο e-student.

 

01/09/2021 - 23:32