Εξέταση της θεωρίας του μαθήματος ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ

01/09/2021 - 22:59 -- Styliani Choria...
Ημ/νία:
01/09/2021
Εργαστήριο Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών
Θέμα:
Εξέταση της θεωρίας του μαθήματος ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ
Προπτυχιακές Σπουδές

Ενημερώνουμε τους φοιτητές μας ότι η εξέταση της θεωρίας του μαθήματος «Φυσιολογία Φυτών» θα διεξαχθεί την Πέμπτη 16/9/2021 και ώρα 12.00-14.00.

Για τους φοιτητές που έχουν δηλώσει ότι θα συμμετάσχουν εξ αποστάσεως στις εξετάσεις αυτές, οι εξετάσεις θα διεξαχθούν γραπτά, με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, μέσω της πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Microsoft Teams. Η εξέταση της θεωρίας θα περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, με πολλαπλές απαντήσεις (δηλαδή σε κάθε ερώτηση μπορεί να είναι σωστές μία ή περισσότερες απαντήσεις).

Για την εξέταση της θεωρίας του μαθήματος, παρακαλούνται όσοι φοιτητές έχουν δηλώσει συμμετοχή στις εξετάσεις αυτές να βρουν και να συμμετάσχουν στην ομάδα που έχουμε δημιουργήσει για τον σκοπό αυτό «Φυσιολογία Φυτών - Θεωρία - Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021» χρησιμοποιώντας τους παρακάτω κωδικούς, ανάλογα με το πρώτο γράμμα του επωνύμου τους:

- Οι φοιτητές με επώνυμο από Α έως και Ι: τον κωδικό 376z3l3

- Οι φοιτητές με επώνυμο από Κ έως και Ο: τον κωδικό qogoi6r

- Οι φοιτητές με επώνυμο από Π έως και Ω: τον κωδικό ggzcz0v

Επισημαίνεται ότι τα θέματα θα είναι τα ίδια για όλους τους φοιτητές και ο παραπάνω διαχωρισμός γίνεται μόνο για λόγους εύρυθμης λειτουργίας της πλατφόρμας.

Παρακαλούμε να φροντίσετε ώστε η εγγραφή σας στις παραπάνω ομάδες να γίνει εγκαίρως και πάντως πριν την ημέρα της εξέτασης.

Για την εγκατάσταση και εκμάθηση της λειτουργίας και χρήσης της πλατφόρμας αυτής, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου μας και συγκεκριμένα στο Τμήμα Δικτύου-Διαδικτύων, όπου είναι ανηρτημένες οι σχετικές αναλυτικές οδηγίες: http://tdd.aua.gr/applicationforms.

Για τους φοιτητές που έχουν δηλώσει ότι θα συμμετάσχουν με φυσική παρουσία στις εξετάσεις αυτές, οι εξετάσεις θα είναι προφορικές και θα διεξαχθούν την Πέμπτη 16/9/2021 στην Αίθουσα 3 του Εργαστηρίου Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών (Κτίριο Χασιώτη, 2ος όροφος). Οι φοιτητές που πρόκειται να εξετασθούν προφορικά, παρακαλούνται να έχουν επικοινωνήσει εκ των προτέρων με την κ. Χωριανοπούλου (s.chorianopoulou@aua.gr) για να τους ορισθεί συγκεκριμένη ώρα για την εξέταση, για την αποφυγή πιθανού συνωστισμού. Κατόπιν αυτής της επικοινωνίας, παρακαλούνται να βρίσκονται στον χώρο της εξέτασης την ώρα που θα συμφωνηθεί, τηρώντας όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα για τον Covid-19. Οι φοιτητές μπορούν να έχουν μαζί τους το διδακτικό σύγγραμμα του μαθήματος καθώς επίσης και τις σημειώσεις τους.

 

01/09/2021 - 22:59