Εξετάσεις της θεωρίας και του εργαστηρίου του μαθήματος ΒΟΤΑΝΙΚΗ

01/09/2021 - 22:48 -- Styliani Choria...
Ημ/νία:
01/09/2021
Εργαστήριο Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών
Θέμα:
Εξετάσεις της θεωρίας και του εργαστηρίου του μαθήματος ΒΟΤΑΝΙΚΗ
Προπτυχιακές Σπουδές

Ενημερώνουμε τους φοιτητές μας ότι οι εξετάσεις της θεωρίας και του εργαστηρίου του μαθήματος «Βοτανική» θα διεξαχθούν την Τετάρτη 22/9/2021 και ώρες 8.00-9.00 για το εργαστήριο και 9.00-11.00 για τη θεωρία. Υπενθυμίζεται ότι για τη συμμετοχή στην εξέταση του εργαστηρίου πρέπει οι φοιτητές να μην είναι χρεωμένοι με απουσίες που υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο όριο.

Για τους φοιτητές που έχουν δηλώσει ότι θα συμμετάσχουν εξ αποστάσεως στις εξετάσεις αυτές, οι εξετάσεις θα διεξαχθούν γραπτά μέσω της πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Microsoft Teams. Η εξέταση τόσο της θεωρίας όσο και του εργαστηρίου θα περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής  επιλογής, με πολλαπλές απαντήσεις (δηλαδή σε κάθε ερώτηση μπορεί να είναι σωστές μία ή περισσότερες απαντήσεις).

Για την εξέταση της θεωρίας του μαθήματος, παρακαλούνται όσοι φοιτητές έχουν δηλώσει συμμετοχή στις εξετάσεις αυτές να βρουν και να συμμετάσχουν στην ομάδα που έχουμε δημιουργήσει για τον σκοπό αυτό «Βοτανική - Θεωρία – Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021»  χρησιμοποιώντας τον κωδικό: ppekyka

Για την εξέταση του εργαστηρίου του μαθήματος, παρακαλούνται όσοι φοιτητές έχουν δηλώσει συμμετοχή στις εξετάσεις αυτές να βρουν και να συμμετάσχουν στην ομάδα που έχουμε δημιουργήσει για τον σκοπό αυτό «Βοτανική - Εργαστήριο - Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021» χρησιμοποιώντας τον κωδικό: hvhp1b4

Παρακαλούμε να φροντίσετε ώστε η εγγραφή σας στις παραπάνω ομάδες να γίνει εγκαίρως και πάντως πριν την ημέρα της εξέτασης.

Για την εγκατάσταση και εκμάθηση της λειτουργίας και χρήσης της πλατφόρμας αυτής, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου μας και συγκεκριμένα στο Τμήμα Δικτύου-Διαδικτύων, όπου είναι ανηρτημένες οι σχετικές αναλυτικές οδηγίες: http://tdd.aua.gr/applicationforms.

Για τους φοιτητές που έχουν δηλώσει ότι θα συμμετάσχουν με φυσική παρουσία στις εξετάσεις αυτές, οι εξετάσεις θα είναι προφορικές και θα διεξαχθούν την Τετάρτη 22/9/2021 στην Αίθουσα 3 του Εργαστηρίου Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών (Κτίριο Χασιώτη, 2ος όροφος). Οι φοιτητές που πρόκειται να εξετασθούν προφορικά, παρακαλούνται να έχουν επικοινωνήσει εκ των προτέρων με την κ. Χωριανοπούλου (s.chorianopoulou@aua.gr) για να τους ορισθεί συγκεκριμένη ώρα για την εξέταση, για την αποφυγή πιθανού συνωστισμού. Κατόπιν αυτής της επικοινωνίας, παρακαλούνται να βρίσκονται στον χώρο της εξέτασης την ώρα που θα συμφωνηθεί, τηρώντας όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα για τον Covid-19. Οι φοιτητές μπορούν να έχουν μαζί τους το διδακτικό σύγγραμμα του μαθήματος καθώς επίσης και τις σημειώσεις τους.

 

 

 

01/09/2021 - 22:48