Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ανάθεση πτυχιακής μελέτης

25/08/2021 - 14:06 -- Ioannis Oikonom...
Ημ/νία:
25/08/2021
Τμήμα Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής
Θέμα:
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ανάθεση πτυχιακής μελέτης
Προπτυχιακές Σπουδές

Παρακαλούνται οι φοιτητές του 10ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που θα ήθελαν να εκπονήσουν πτυχιακή μελέτη υπό την επίβλεψη του κ. Ι. Οικονομόπουλου να δουν σχετική αναλυτική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου: facebook/Μονάδα Μοριακής Μικροβιολογίας Ζώων.

25/08/2021 - 14:06