ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 2021-2022, ΣΤΟΠ Γ.Π.Α.

05/08/2021 - 08:58 -- Argyroula Lytra
Ημ/νία:
05/08/2021
Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 2021-2022, ΣΤΟΠ Γ.Π.Α.
05/08/2021 - 08:58