Ανακήρυξη υποψηφίων για την εκλογή Διευθυντή του Τομέα Βοτανικής και Μικροβιολογίας

14/07/2021 - 14:29 -- Stefanos Gkikas
Ημ/νία:
14/07/2021
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Θέμα:
Ανακήρυξη υποψηφίων για την εκλογή Διευθυντή του Τομέα Βοτανικής και Μικροβιολογίας
Εκλογές

Ανακήρυξη υποψηφίων για την εκλογή Διευθυντή του Τομέα Βοτανικής και Μικροβιολογίας

Συνημμένα: 
14/07/2021 - 14:29