Προκήρυξη εκλογών διευθυντή εργαστηρίου Δενδροκομίας και Διευθυντή εργαστηρίου Αμπελολογίας

12/07/2021 - 09:30 -- Mary Plessa
Ημ/νία:
12/07/2021
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Θέμα:
Προκήρυξη εκλογών διευθυντή εργαστηρίου Δενδροκομίας και Διευθυντή εργαστηρίου Αμπελολογίας
Εκλογές

Προκήρυξη εκλογών διευθυντή εργαστηρίου Δενδροκομίας και Διευθυντή εργαστηρίου Αμπελολογίας

12/07/2021 - 09:30