Παρουσίαση Δ.Δ. κ. Α. ΤΣΟΠΟΛΕΚΟΥ

07/07/2021 - 08:06 -- Maria Gaoutsi
Ημ/νία:
07/07/2021
Τμήμα Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής
Θέμα:
Παρουσίαση Δ.Δ. κ. Α. ΤΣΟΠΟΛΕΚΟΥ
Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

 Σας γνωρίζουμε ότι ο   κ.  ΤΣΟΠΕΛΑΚΟΣ Αριστείδης θα αναπτύξει δημόσια τη  Διδακτορική του Διατριβή με τίτλο: «ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΛΑΒΡΑΚΙΟΥ Dicentrarchus labrax» που εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Eφηρμοσμένης Υδροβιολογίας του Τμήματος στις  12/07/2021 ημέρα Δευτέρα   και ώρα 9:00 π.μ διαδικτυακά στην πλατφόρμα του Microsoft Teams. Ο κωδικός σύνδεσης είναι:(42a49z7).

         Team link:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8abb4f94c458416786fd4da7e9559c7f%40thread.tacv2/conversations?groupId=05b9bff0-2abf-4119-bb3c-d2e9fd4ff6b8&tenantId=4f23f294-5c86-4c31-ab35-d99a6b441bc1

 

Παρακαλείσθε να την παρακολουθήσετε.  

07/07/2021 - 08:06